Isogreen4

Isolering

Polyuretanisolering är en tvåkomponentsprodukt i vätskeform som med särskild utrustning sprayas med högtryck i utrymmen där den expanderar till över hundra gånger sin ursprungliga volym inom några sekunder och sedan stelnar till fast form. Det är en miljövänlig produkt som går att använda till en mängd olika saker, bland annat som supereffektiv, miljövänlig isolering för byggnader. Isoleringen kallas polyuretanisolering, sprayisolering eller expanderande isolering.

Sprayisolering är miljövänligt och kan ge villaägare besparingar på allt från 30% upp till 70% av elräkningarna varje månad. Detta sparar pengar och bidrar också till att rädda planeten.

 

Varför Isolera tätt ?

Under 2000 – talet har elpriserna på den nordiska elbörsen Nordpool flerfaldigats. Det är något som slagit hårt mot många hushåll och privata företagare, men även stora delar av den offentliga sektorn har drabbats. Tittar vi framåt några år är det också mycket som talar för att elpriserna kommer nå den höga nivå som resten av EU har idag, en nivå vi trots höjda priser har långt kvar till.

När lagen om energideklaration infördes (2006) följde också höga krav på energieffektiviseringar inom samhället.
Dessa förändringar skapade debatt, men också en större förståelse för energifrågor hos gemene man.
Inom byggsektorn har man också tydligt kunnat se hur byggandet av energisnåla eller sk energiklassade byggnationer blivit allt vanligare de senaste 5-10 åren. Helt enkelt för att en energisnål fastighet är billigare i drift och bättre för miljön. Att det här är en tydlig trend är inte svårt att se och energieffektivisering räknas idag som den allra största förnybara energikällan.
Inriktningen för byggindustrin blir också allt tydligare. Åtgärder såsom värmeåtervinning av ventilationsluft, bättre fläktar och pumpar, bättre U-värde på fönster och framförallt tjockare isolering i väggar och vindsbjälklag är exempel på steg som tagits för att få energieffektivare fastigheter. Denna utveckling är goda steg i rätt riktning , men problemet som ändå kvarstår är att dagens fastigheter avger nästan all dyrbar värme som de producerar.

Det nya ”tänket”!

Ett relativt nytt begrepp bland hustillverkare idag är de sk ”nästan nollenergibyggnaderna ” eller passivhusen. I enkelhet handlar iden om att helt kunna strypa fastighetens energiförluster och med ventilations system återvinna värmen från inomhusmiljön.Det tänket är en totalomvändning från den byggpraxis som varit grundläggande för allt byggande under flera decennier,dvs att ett hus ska kunna andas av sig självt. Att på det här sättet kunna behålla värmen i huskroppen möjliggör en minimering av uppvärmningskostnaderna!

På minuskontot finner man tyvärr bl.a att det krävs stora förändringar i grundkonstruktionen , omfattande plastningsarbete och avsevärt tjockare väggar ( 50-60cm) för att all extraisolering ska få plats.Det medför också att idag förknippas den sortens byggande med betydligt större kostnader i både materiel och arbetstimmar.

IsoGreens produkter

Men – att jobba med tätt byggande av den här typen är hela grundprincipen bakom just IsoGreens produkter. Vi har en helt luft- och diffusionstät isolering som minimerar energiförlusterna från den konstruktion vi isolerar. På så vis skapar vi ett klimatskal som helt separerar inom- och utomhusmiljö på precis samma sätt som i ett passivhus. Genom att vi dessutom använder oss av en snabb installationsmetod med ett avsevärt högre isolervärde ( marknadens högsta ) i produkterna, kan även betydligt tunnare väggar byggas. P.g.a det öppnar vi givetvis upp möjligheterna att reducera omkostnaderna kraftigt.

IsoGreen jobbar som generalagent i Sverige med produkter som har livstidsgaranti från tillverkare, vilket bl.a innebär att dom aldrig kommer förlora sitt höga isolervärde, förändra form eller mögla. Materialets specifika egenskaper bidrar till en hälsosam inomhusmiljö och har idag lett till att våra produkter rekommenderas av Sunda Hus, samma miljöregister som kommuner och landsting nu använder. Produkterna är även brandklassade och ger ingen näring till elden i händelse av en brand, något som byggbranschen med all rätt ställer höga krav på idag.
Det råder inte längre några tvivel om att framtiden går mot den här utvecklingen, det som styr framfarten är som vanligt kostnaderna kontra efterfrågan. Med nya produkter nu tillgängliga på marknaden ändras förutsättningarna och med det möjligheterna.

 

För mer information besök gärna www.isogreen.se

 

IMG_0580

Referenser

Referensjobb – stora och små.

Visa mer
00000000224

Bygg

Bygg

Visa mer
Isogreen5

Isolering

Sprayisolering är miljövänligt och kan ge villaägare besparingar på allt från 30% upp till 70% av elräkningarna varje månad.

Visa mer